Type - ประเภทการใช้งาน
เลือกช่วงราคา
Type - ประเภทการใช้งาน
เลือกช่วงราคา
 • เปรียบเทียบ
  MSI Creator 15 A10SET-204TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (71.34)
  • การเล่นเกม
   (70.31)
  • งานกราฟิก
   (50.73)
  • ความคุ้มค่า
   (26.81)
  ราคา 72,900 บาท
  อ่าน 1,040 | ความเห็น 26
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Strix G17 GL742LV-EV104T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 17.3 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (70.67)
  • การเล่นเกม
   (69.81)
  • งานกราฟิก
   (50.73)
  • ความคุ้มค่า
   (35.27)
  ราคา 54,900 บาท
  อ่าน 1,838 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Strix G17 GL742LV-EV075T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 17.3 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (74.73)
  • การเล่นเกม
   (80.02)
  • งานกราฟิก
   (58.02)
  • ความคุ้มค่า
   (34.18)
  ราคา 59,900 บาท
  อ่าน 1,920 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Strix SCAR 15 G542LWS-AZ120T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Super
  • 8 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (79.05)
  • การเล่นเกม
   (91.42)
  • งานกราฟิก
   (66.66)
  • ความคุ้มค่า
   (28.91)
  ราคา 74,900 บาท
  อ่าน 594 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Strix SCAR 15 G542LV-AZ075T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 8 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (70.19)
  • การเล่นเกม
   (69.16)
  • งานกราฟิก
   (50.73)
  • ความคุ้มค่า
   (30.57)
  ราคา 62,900 บาท
  อ่าน 361 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF053T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Super
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (80.20)
  • การเล่นเกม
   (92.57)
  • งานกราฟิก
   (66.66)
  • ความคุ้มค่า
   (24.44)
  ราคา 89,900 บาท
  อ่าน 1,020 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  MSI Creator 17 A10SFS-639TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Super Max-Q
  • 32 GB DDR4
  • 2TB SSD PCIe M.2
  • 17.3 inch (3840x2160) UHD 4K
  • ประสิทธิภาพ
   (76.77)
  • การเล่นเกม
   (81.17)
  • งานกราฟิก
   (58.56)
  • ความคุ้มค่า
   (17.54)
  ราคา 119,900 บาท
  อ่าน 1,074 | ความเห็น 20
 • เปรียบเทียบ
  MSI GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SF-441TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (75.40)
  • การเล่นเกม
   (80.52)
  • งานกราฟิก
   (58.02)
  • ความคุ้มค่า
   (25.54)
  ราคา 80,900 บาท
  อ่าน 1,476 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Zephyrus M15 GU502LV-HC097T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (3840x2160) UHD 4K
  • ประสิทธิภาพ
   (79.76)
  • การเล่นเกม
   (70.89)
  • งานกราฟิก
   (52.53)
  • ความคุ้มค่า
   (31.26)
  ราคา 69,900 บาท
  อ่าน 2,666 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  MSI Creator 15 A10SE-203TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD M.2 NVMe Gen 3
  • 15.6 inch (3840x2160) UHD 4K
  • ประสิทธิภาพ
   (81.16)
  • การเล่นเกม
   (71.57)
  • งานกราฟิก
   (52.53)
  • ความคุ้มค่า
   (29.26)
  ราคา 75,990 บาท
  อ่าน 1,453 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  MSI Creator 15 A10SF-202TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Max-Q
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD M.2 NVMe Gen 3
  • 15.6 inch (3840x2160) UHD 4K
  • ประสิทธิภาพ
   (82.49)
  • การเล่นเกม
   (74.91)
  • งานกราฟิก
   (54.96)
  • ความคุ้มค่า
   (25.11)
  ราคา 89,990 บาท
  อ่าน 854 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  MSI GS66 Stealth 10SF-451TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Max-Q
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD M.2 NVMe Gen 3
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (80.61)
  • การเล่นเกม
   (74.41)
  • งานกราฟิก
   (54.96)
  • ความคุ้มค่า
   (30.26)
  ราคา 72,990 บาท
  อ่าน 997 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  MSI GS66 Stealth 10SE-455TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD M.2 NVMe Gen 3
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (79.28)
  • การเล่นเกม
   (71.07)
  • งานกราฟิก
   (52.53)
  • ความคุ้มค่า
   (34.48)
  ราคา 62,990 บาท
  อ่าน 2,187 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  MSI GP65 Leopard 10SEK-265TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (76.93)
  • การเล่นเกม
   (70.60)
  • งานกราฟิก
   (52.53)
  • ความคุ้มค่า
   (42.24)
  ราคา 49,900 บาท
  อ่าน 3,840 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  MSI GP65 Leopard 10SFK-264TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (82.46)
  • การเล่นเกม
   (81.10)
  • งานกราฟิก
   (59.82)
  • ความคุ้มค่า
   (37.72)
  ราคา 59,900 บาท
  อ่าน 2,451 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  MSI GE66 Raider 10SF-404TH
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070
  • 16 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (82.46)
  • การเล่นเกม
   (81.10)
  • งานกราฟิก
   (59.82)
  • ความคุ้มค่า
   (30.99)
  ราคา 72,900 บาท
  อ่าน 915 | ความเห็น 0
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS-HG042T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2080 Super Max-Q
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD M.2 NVMe Gen 3
  • 17.3 inch 1920x1080) FHD
  • ประสิทธิภาพ
   (87.38)
  • การเล่นเกม
   (90.66)
  • งานกราฟิก
   (66.21)
  • ความคุ้มค่า
   (19.97)
  ราคา 119,900 บาท
  อ่าน 2,942 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Strix SCAR 15 G542LV-AZ056T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2060
  • 16 GB DDR4
  • 512 GB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (76.93)
  • การเล่นเกม
   (70.60)
  • งานกราฟิก
   (52.53)
  • ความคุ้มค่า
   (35.19)
  ราคา 59,900 บาท
  อ่าน 2,594 | ความเห็น 4
 • เปรียบเทียบ
  Asus ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-HF062T
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Super Max-Q
  • 16 GB DDR4 On Board
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (75.18)
  • การเล่นเกม
   (80.72)
  • งานกราฟิก
   (58.56)
  • ความคุ้มค่า
   (18.73)
  ราคา 109,990 บาท
  อ่าน 1,776 | ความเห็น 1
 • เปรียบเทียบ
  Acer Predator Triton 500 PT515-52-70RD
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2080 Super Max-Q
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (78.94)
  • การเล่นเกม
   (89.41)
  • งานกราฟิก
   (64.41)
  • ความคุ้มค่า
   (24.03)
  ราคา 89,990 บาท
  อ่าน 1,873 | ความเห็น 2
 • เปรียบเทียบ
  Acer Predator Triton 500 PT515-52-73DU
  • Intel Core i7-10875H
  • GeForce RTX 2070 Super Max-Q
  • 32 GB DDR4
  • 1TB SSD PCIe M.2
  • 15.6 inch (1920x1080) Full HD
  • ประสิทธิภาพ
   (75.68)
  • การเล่นเกม
   (81.22)
  • งานกราฟิก
   (58.56)
  • ความคุ้มค่า
   (25.92)
  ราคา 79,990 บาท
  อ่าน 1,357 | ความเห็น 0
 • ประกาศซื้อขายล่าสุด
 • IT Market
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com